1.Informacja na tablecie przed gabinetem o urlopie:

2.Informacja o kolejce przed gabinetem automatycznie aktualizowana:

3.Na korytarzu:

4.Ekran zarządzania tekstami (a):

4.Ekran zarządzania tekstami (b):

Kontakt Tel:14 611-78-57  602-638-776 e-mail: biuro@erejestracja-24.pl    www.probit2.pl